ب مثل بسیجی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

جلیلی: از برکات فتنه، ظهور نخبه های انقلابی است.

در همایش وبلاگی 8 ماه نبرد سایبری؛

جلیلی: از برکات فتنه، ظهور نخبه های انقلابی است. 
 

 

وحید جلیلی بهترین راه کمک به رییس جمهور را متشکل شدن خواند و گفت:برای رسیدن به این متشکل شدن سه موضوع باید ادا شود؛ 

یک :چهره ها،این جریان باید چهره ها ونخبه های خودش را در حوزه های متخلف داشته باشد؛یک سری از نتبه ها امتحان خود را در این دوره پس دادند،باید قدر این ها را درمقایسه با کسانی که خیانت کردند دانست.ریزش ها و رویش ها را باید جدی تر بگیریم. 

 

به گزارش خبرنگار سرویس باشگاه جوانی برنا، "وحید جلیلی" سردبیر نشریه راه در همایش وبلاگی 8 ماه نبرد سایبری گفت: یکی از برکات فتنه این بود که دوستانی مثل حسین قدیانی در این عرصه ظهور کردند و طراز ادبیات انقلاب اسلامی را ارتقا دادند.امیدوارم این نزدیک شدن ها،این رویش ها و ظهور ها در بچه های فرهنگی انقلاب بیشتر بشود.

سردبیر نشریه راه، مهم ترین دلیل اغتشاشات را نشنیده شدن پیام 22 خرداد بیان کرد و گفت : مهم ترین دلیل روی دادن اغتشاشات شنیده نشدن پیام 22خرداد بود و در این زمینه تا حدی هم حضرات موفق شدند.یعنی من باور نمی کنم که آقای موسوی و موسوی لاری و این ها فکر می کردند که تقلب شده چون وزارت کشور دستشان بوده؛هنوز که هنوز است وزارت کشور مال این هاست .

وی افزود: حس می کنم که آن چه که این ها در آن احساس خطر کردند آزادی بیان بود و از جمهوریت اسلامی نظام؛ این ها چهار ستون بدنشان از جمهوریت نظام و از آزادی بیان به لرزه در آمد؛ برای این که دیدند تمام توان خودشان را به صحنه آوردند و در عالی ترین سطح و در عالی ترین شکل رقابت صورت گرفت و در فرجام پیروزی با حزب اللهی ها بود.دوره قبل اختلاف رای 6 میلیون و در این دوره باتمام تلاش هایشان 11 میلیون رای شد.

وحید جلیلی در ادامه گفت :معلوم شد آن درختی که امام بعد از 1500 سال سلطنت،ریشه اش را در این کشور قطع کرده معنایش چه بوده .ما عادت کرده ایم جمهوری اسلامی را از آن طرفش بخوانیم ،بعد امام گغت :جمهوری اسلامی که ایرادی ندارد؛ولی باید این طرفش را هم نگاه کنیم؛جمهوری اسلامی.ولی به نظرم می رسد که شاید امام می دید هیچ تضمینی برای اسلامیت نظام بهتر از جمهوریتش نیست.

وی تصریح کرد:اگر می خواهیم اسلامیت نظام حفظ شود باید جمهوریتش حفظ شود.اتفاقا اگر از جمهوری اسلامی، جمهوریتش را بگیریم؛زمینه و ظرفیت زیادی برای به سرعت تبدیل شدن به نظام های اموی و عباسی را دارد. خواص آمادگی و ظرفیت برای به مسلخ بردن حسین ها را از خودشان نشان دادند.امام اگر در وصیت نامه اش می گوید که من مردم خودمان را از امت رسول الله بالاتر می دانم با صداقت می گوید و به آن اعتقاد دارد.

سردبیر نشریه راه گفت :ما باید مبنای اغتشاشات را این بگیریم که حضرات می خواستند صورت مساله را تغییر بدهند؛این هایی که در خیابان می گفتند مرگ بر اصل ولایت فقیه و این ها ،مگر ما شک داشتیم که این ها ولایت فقیه را قبول ندارند؛این که چیز جدیدی نیست .

جلیلی افزود:در 22 خرداد معلوم شد که نه تنها لا ایمان لهم بلکه، لا ایمان لهم ،یعنی این هابه هیچ قرار دادی پایبند نیستند به هیچ پیمانی وفادار نیستند،هر چیزی که با منافع طبقاتی این ها و زیاده خواهی این ها و توهماتشان مخالف باشد با آن بد هستند.
جماعتی که مودبانه ترین شعارشان این بود ؛هر چی جوات مواته ... و چیزی نمانده بود که به آقای احمدی نژاد نگفته باشند.

وی شعار عدالت اسلامی را عامل از بین بردن مرزبندی های قبیله ای نام برد و تصریح کرد:آنچه که در این انتخابات رو شد این بود که تنها شعاری که می تواند فضاهای قبیله ای و مرزبندی های اقلیمی و قبیله ای را از بین ببرد، عدالت اسلامی است.یعنی اگر در زیر لوای اسلام، پرچم عدالت را در دست بگیرید این است که می تواند ترک و لر و بلوچ را هم درکنار هم نگاه دارد.

سردبیر نشریه راه ادامه داد:آن ها هر شعاری که دادند 180 درجه فرق کرد؛گفتند خط امام بعد شد نه غزه نه لبنان و خیلی شعار های دیگر .من فکر می کنم این گروه
” باید متشکل شویم ؛ما در حوزه های مختلف حرف جدی کارشناسی و ارزشی داریم. مساله جدید باید طرح کنید ،نباید

باید متشکل شویم ؛ما در حوزه های مختلف حرف جدی کارشناسی و ارزشی داریم. مساله جدید باید طرح کنید ،نباید منتظر این باشیم که همیشه آن ها مساله طرح کنند . ما برویم شکایت کنیم و زیر گوششان بزنیم.

منتظر این باشیم که همیشه آن ها مساله طرح کنند . ما برویم شکایت کنیم و زیر گوششان بزنیم. “ها در زمان انقلاب هم بودند ،این فضای قهر نخبگانی اول انقلاب هم بود ،یک سری نخبه های سلطنتی بودند که قهر کردند.یک گروه روشنفکر های لیبرال و مارکسیست بودند که این ها هم در مقابل امام و مردمی که امام و اسلام را انتخاب کرده بودند ایستادند،یا به چالش برخواستند یا سکوت کردند .

جلیلی افزود:یک گروه هم گروهی از نخبه های مذهبی درجه یک بودند که در مقابل هم ایستادند،چند نفر از مراجع خیلی ریشه دار و با سابقه ،به علاوه انجمن حجتیه که بزرگ ترین شبکه تشکیلاتی ایران درسده اخیر بوده و هستند،این ها هم در مقابل امام ایستادند.امام چه کرد ؟رفت ناز این ها را کشید؟نه امام فضا را باز کرد تا درکنار این ریزش نخبگانی رویش نخبگانی شروع شد.اگر جزو خواص به حساب آمدی،این منزلت را احراز کردی به چه خاطر بوده؟ به خاطر فضیلتی بوده که در تو بوده،علم و شجاعتی داشتی، در فتنه به امتحان گذاشته می شوی،وقتی که آزمایش می شوی به امتحان گذاشته می شوی و جایگاهت را از دست می دهی،در کنار این ریزش یک رویشی هم ایجاد می شود.

وی تصریح کرد:من گاهی می گویم خدارحم کرد که در 2 خرداد آقای ناطق نوری رییس جمهور نشد،چون امروز که نه محبوبیت دارد و نه فضلی این همه ناز می کنی اگر 2-3 میلیون رای پشت سرت بود چه می کردی؟این ها امروز که هیچ ندارند این قدر بازی در می آورند این ها اگر 20 میلیون رای پشت سرشان بود چه می کردند؟ باید این سوال را ازخودمان بپرسیم.

جلیلی بهترین راه کمک به رییس جمهور را متشکل شدن خواند و گفت:برای رسیدن به این متشکل شدن سه موضوع ادا شود؛چهره ها،این جریان باید چهره ها و نخبه های خودش را در حوزه های متخلف داشته باشد؛یک سری از نخبه ها امتحان خود را در این دوره پس دادند،باید قدر این ها را در مقایسه با کسانی که خیانت کردند دانست.ریزش ها و رویش ها را باید جدی تر بگیریم.
حواسمان باشد،ما قرار نیست دوپینگ کنیم برای حضرات .

وی ادامه داد:وقتی صدا وسیما فیلم کنفرانس برلین را پخش کرد، من آن زمان در روزنامه ابرار بودم و گفتم دو گروه با پخش این فیلم رسوا شدند،اول حضرات 2 خردادی که آن قدر در مقابل غربی ها ضعیف بودند و یکی هم مسوول صدا وسیما که آقا تو یک چنین امکان عظیمی در اختیارت داری که اگر یک تکان به خودت بدهی، دنیا را به هم بریزی.صبر کنید تا یک شبکه تلویزیونی یا رادیویی ما دست حضرات سبز ها بیفتد تا بفهمی قابلیت تلویزیون چی است،که افتاده و 90 درصد رسانه های ما در اختیار 10 در صد از جمعیت است.مساله ملی ما این روزها شده اینکه استیل آذین مهدوی کیا را خریده یا نخریده.

این فعال عرصه فرهنگی در ادامه گفت: ما باید متشکل شویم ؛ما در حوزه های مختلف حرف جدی کارشناسی و ارزشی داریم. مساله جدید باید طرح کنید ،نباید منتظر این باشیم که همیشه آن ها مساله طرح کنند . ما برویم شکایت کنیم و زیر گوششان بزنیم.یک بار شما مساله طرح کنید. آن ها از این می ترسند که قدرت مساله طرح کردن در جامعه با شما باشد.امروز آقای کروبی اگر فحش ندهی می میرد و حاضر است تا حد ادعاهای عجیب وغریب پیش برود فقط برای این که دیده بشود .

وی با تاکید براینکه باید اثر و محصول تولید شود گفت:باید اثر و محصول تولید کنید؛این محصول می تواند از sms گرفته تا دایره المعارف ده جلدی فتنه 88 و فیلم مستند تا کلیپ یا حتی سرود.هر کسی در حد خودش تا می تواند در حوزه های مختلف محصولات فرهنگی تولید کند.

جلیلی افزود:باید روی پاتوق ها و مرکز تجمعات کار کنیم .تجمعاتمان را زیاد کنیم و به موضوعیت، مبادله آثار و برقرای ارتباط بین هم اهمیت بدهیم .

سردیبر نشریه راه در آخر گفت :ما باید گاف های این ها را در بیاوریم، ببنید این حرفی که اصلا رییس جمهور نزده ، این جمله خس و خاشاک را چطور بزرگ کردند .گاف های بزرگ این ها باید در تاریخ بماند و می ماند و در آخر هم این که مجامع تخصصی در حوزه های مختلف راه بیاندازیم ، این می تواند برکات زیادی را به همراه داشته باشد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 12:11 ب.ظ | نویسنده: بسیجی | چاپ مطلب 7 نظر